Patent, Fikri Sınai Mülkiyet Hakkı’dır. Diğer bir tanımla; yenilikleri ve fikirleri teşvik etmek, buluş yapmaya özendirmek ve yeni fikirlerin üretim aşamasında uygulanabilir seviyeye gelmesini sağlamak amacıyla, meydana getirilen buluşun kullanım hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belgeye patent denir.

Patent, üretim ve yenilikçi fikirlerin hızlandığı herhangi bir buluşu tescil etmek açısından gereklidir. Çünkü bu süreç, hakların tamamının korunması ve buluşun size ait olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

Size ait olan bir buluşun tescilini gerçekleştirdiğinizde, patentli ürünün 20 yıl boyunca size ait olduğu unutulmamalıdır. Bu süreç sonunda patent, kullanmak isteyen herkese açık hale gelir. Ayrıca hizmet veya ürün gibi satışı gerçekleştirilebilen patentin miras yoluyla aktarımı ya da başkalarına kiralanması da söz konusu olabilir.

Patentlenebilirlik (Paket Tescil) Şartları Nelerdir?

Bir buluşun patent tescil şartları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Sanayi sektöründe kullanılabilir özellikte olması
 • Ortaya çıkarılan ürünün benzersiz olması
 • İcat / buluş basamağına sahip olması

Buluş Basamağı: Bir buluş ya da icadın kamuoyu tarafından bilinir olmaması gerekir. Ayrıca herhangi bir buluşa sahipseniz ve bu icadın patentini almak istiyorsanız, ürünün gelişim aşamalarının farklı kişilerce bilinmemesi de şarttır.

Ayrıca geliştirme aşamasında başvurulacak yöntemlerin, aynı alanda uzman olan kişilerce tasarlanamayacak durumda olması gerekiyor.

Sanayi Sektöründe Kullanılabilirlik: Patenti alınmak istenen icadın, sanayi kollarının tamamında veya tek bir sektöründe imalatının yapılabiliyor olması gerekir. Alternatif olarak uygulamaya alınabilir özelliklerde olması beklenir.

Çünkü icadın üretimine karar verildiğinde hangi zorluklarla karşılaşılacağı ve söz konusu zorlukların nasıl ortadan kaldırılacağı konusunda kapsamlı araştırmalar yapmadan tescilin söz konusu olmadığı bilinmelidir.

Benzersizlik: İcadın başka bir kişi ya da kişiler tarafından daha önce bilinir olmaması çok önemlidir. Patent tescil şartları arasında en önemlisi olan bu süreçle ilgili;

 • İcadı tarif eden durumlar
 • İcatla ilgili tanıtıcı kaynaklar
 • İcatla ilgili yazılı bir metin
 • İcadı betimleyen herhangi bir belge olmamalıdır.

Patentle Korunamayacak Durumlar Hangileri?

Günümüzde patentle korunamayacak durumlar sıralanmıştır. Öncelikle soyut ya da sadece akılla ilgili matematiksel yöntemler patentlenemez. Buna ek olarak;

 • Fiziksel teoriler
 • Keşifler
 • İş faaliyetleriyle ilgili plan ve kuralları
 • Bilgisayar programları
 • İnsanların zevkine ve gözüne hitap eden estetik dış görünüm düzenlemeleri yani estetik niteliği olan şeyler (Mimari çizimler, heykel, resimler)
 • İnternette paylaşılan bilgiler
 • Bitki türleri
 • İnsan bedeni ve öğeleri
 • İnsan ya da hayvanlara uygulanacak tüm tedavi yöntemleri de patentlenemez.

Patent Başvurusu için Hangi Evraklar Hazırlanmalıdır?

Patent başvurusu yapabilmek için bazı evrakların hazırlanması gerekir. Bunlar;

 • Tarifname metni
 • Vekaletname
 • Buluşun açıklandığı tarifname
 • Başvuru formu
 • İcadı anlatan özet
 • İstem veya istemlerle ilgili atıf yapılan fotoğraflar
 • Patent Tescili’yle korunması istenen unsurların barındığı istem – istemler

Patent Başvurusu Neden Önemli?

Ortaya çıkardığınız ürünler ya da fikirler her zaman değerlidir. Bu nedenle tasarımını hazırladığınız herhangi bir ürün sayesinde kamuoyuna yardımcı olabilirken üretim aşamasına da katkıda bulunabilirsiniz. Bu sayede gelir elde etmek de mümkündür. Eğer parlak bir fikre sahipseniz vakit kaybetmeden patentini almalısınız. Ayrıca icadınız sayesinde benzersiz bir ürün elde ettiyseniz ve bu ürünün sadece sizinle birlikte tanınmasını istiyorsanız, 20 yıl süreyle buluşlarınızı korumak için patent başvurusu yapmanız gerekir.

Patent başvurusu;

 • Patent dokümanları farklı uygulamalar için hazırlanan AR-GE çalışmalarına yardımcı olabilir.
 • kişiler tarafından buluşunuzun izinsiz kullanımlarının önüne geçer. Bu sayede tazminat geliri elde edilebilir.
 • Firmaların maddi ve manevi anlamda gücünü artırır.
 • Ticari olarak ortaya çıkarılan bir buluş, kiralamak ya da satmak maksadıyla finansal kaynağa dönüştürülebilir.
Ücretsiz Başvuru
close slider