Patent Nasıl Alınır Kaç Para?

Patent hakkı, herhangi bir buluş veya icada sahip olan bireyin, icada konu olan ürünü talep edilen sürede satma, kullanma, ithal etme veya üretme hakkına sahip olması olmasıdır. Elde edilen bu hakkın somut belgesine de patent adı verilmektedir.

Patent sahibi dışında ortaya çıkarılan ürünün farklı kişilerce kullanılması yasaktır. Ayrıca ürünün satışının yapılması, üretim aşamasına geçilmesi veya kullanılması da söz konusu değildir. Özetle patenti olan bir buluş, patent süresi boyunca icat edenin mülkiyeti kapsamındadır.

Bazı durumlarda icadın birden fazla kişiyle gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir. Patent isteme hakkı birden fazla kişi için eşit olarak verilir. Fakat icat sahipleri kendi aralarında bu süreci dilediği şekilde yönetebilir.

Patent alma sürecinde uzman ekiplerden destek alınması her zaman önemlidir. Çünkü patent başvurusundan önce patent araştırma gibi önemli bir uygulama bulunmaktadır. Sizin yerinize süreci en başından sonuna kadar yöneten Uzman Patent vekillerinin avukat olduğunu ve özel yazılımlar kullanarak başarılı sonuçlara ulaşıldığını unutmayın.

Patent Alma Süreci

Patent nasıl alınır; Buluş sahibinin ilk etapta Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapması gerekir. Ancak bu başvurudan önce patent araştırmanın yapılması şarttır. Buluşun fayda sağlaması ve diğerlerinden ayrı olması halinde onay verilmesi muhtemeldir. Sırasıyla patent alma süreci;

 • Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılır.
 • Kurum tarafından araştırma raporu sunulur.
 • Ardından araştırma raporu yayınlanır.
 • İlgili kurum tarafından patent inceleme raporu aktarılır.
 • Ürünün veya icadın uygun bulunması halinde patent belgesi verilir.

Uzman Patent vekilleri bu süreci sizin yerinize yönetmektedir. Ayrıca başvuru aşamasında patente aday olan icadın kapsamı değerlendirilir. Yani sadece Türkiye’de mi yoksa tüm dünyada mı geçerli bir koruma olup olmayacağına karar verilir. Eğer Türkiye’de geçerli bir patent hakkı isteniyorsa Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılmaktadır. Avrupa’yı kapsayan bir patent için de Avrupa Patent Ofisi’ne başvuru yapılmalıdır.

Patent Başvurusundan Önce Yapılması Gerekenler

Patent başvurusundan önce mutlaka patent sorgulama yapılmalıdır. Yine Uzman Patent vekilleri tarafından yapılacak bu araştırma sürecinde buluş niteliği taşımayan konuların da bilinmesi gerekir. Bunlar;

 • Bilgisayar yazılımları
 • Sanat eserleri
 • Edebi eserler
 • Teknik yönü bulunmayan bilgilerin derlenmesi
 • Matematiksel uygulamalar / metotlar
 • Keşifler
 • Teoriler
 • Ticari planlar / kurallar
 • Zihinsel planlar / kurallar
 • İnsan vücuduna uygulanabilen tedavi yöntemleri şeklinde sıralanmaktadır.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Uzman Patent tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne dilekçe yazılarak başvuru için ödenen ücretin dekontu gönderilir. Bu süreçteki en önemli durum, başvuru dilekçesinin profesyonel olarak hazırlanması gerektiğidir. Patent başvurusunda yer alan bölümler sırasıyla;

 • Tarifname
 • Buluş özeti
 • İşlemler
 • Teknik resim
 • Evraklar olarak sıralanır.

Tarifname: İcadın en detaylı bölümüdür. Ayrıntıların tamamı bu kısımda açıklanır. Ayrıca buluşa benzer farklı bir icat varsa, mevcut icadın diğer buluşlardan farkının da kapsamlı bir şekilde tarifnamede yer alması gerekir. Aynı şekilde yeni buluşun avantajları, sunacağı yenilikleri ve faydalarını da aktarmak gerekiyor. Tarifname mutlaka Uzman Patent vekilleri tarafından hazırlanmalıdır.

Buluş Özeti: Patent başvuru evrakları arasındadır. Buluşun konu ve gelişmelerinin yer aldığı kısa özet olarak hazırlanır.

Teknik Resim: İcadın veya buluşun siyah ve beyaz olacak şekilde taslak resimleri hazırlanır. Ayrıca buluşa ait parçaların isimleri ve teknik resimdeki numaralandırılmış halleri bu bölümde yer almaktadır.

İşlemler: İşlemler bölümünde buluşun koruma altında olmasını talep ettiğiniz her bölümün tek tek açıklanması gerekir. Yani icadın hangi kısımlarının kopyalanmasını istemediğinizi aktaracağınız alandır.

Evraklar: Patent alma sürecinde resmi kurumlara vermeniz gereken belgelerden oluşur. Buluş sahibine ait bilgiler, dilekçe, başvuru yapan kişi veya firma bilgileri bu evraklar arasındadır.

Patent Başvuru Süreci

Patent almadan önce aşağıdaki süreçlerin sırasıyla tamamlanması gerekir;

 • Patent başvurusu
 • Başvuru şeklinin incelenmesi (1-3 gün arasında)
 • Eksikliklerin tamamlanması (3 ay içinde)
 • Şekil eksikliklerin tamamlanmasıyla birlikte şekli uygunluk yazısı
 • Araştırma raporu
 • Araştırma rapor talebi
 • Sistem tercihi
 • İnceleme talebi

İnceleme talebinin olumlu olması halinde başvuru sonuçlanır ve patent belgesi alınır. Ayrıca başvuru tarihi itibariyle her yıl patent yenileme ücretinin ödenmesi de gerekir.

Ücretsiz Başvuru
close slider