Kısaca Buluş Nedir?

Buluş; Daha önce bulunmayan bir nesnenin yapılması anlamına gelen buluş ayrıca belirli bir tecrübe ve çaba harcanarak herhangi bir şeyin geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır

Buluş Nedir?

Buluş; ilk defa yeni bir şey yaratma icat olarak Türk Dil Kurumu tarafından tanınmamaktadır.

Buluş, insanların kapsamlı çalışması ya da zekasına dayalı olarak ortaya çıkardığı yeniliklerdir. Söz konusu yenilikler farklı yöntemlerle beraber oluşturulabileceği gibi başlı başına bir ürün de olabilir. Tarihteki en önemli buluşlardan olan buhar motoru, tekerlek, telefon, televizyon, elektrik ve radyonun bulunuşu, bu tanıma verilecek örnekler arasındadır

İcat Nedir?

İcat aynı zamanda buluş olarak isimlendirilir. Teknik bir sorunu çözen üretim metodu veya ürün şeklinde tanımlanabilir. Halk arasında icat sözcüğünün kullanımı daha yaygındır.

Sözlüğe göre icat; yeni bir şey keşfetme ya da bulma işlemidir. Diğer anlamı ise herhangi bir şeyin gerçekmiş gibi gösterilmesidir. Bu konuda verilecek örnekler ise; telefonun icadı aynı zamanda telefonun bulunuşudur. Aynı şekilde elektriğin icadı, elektriğin buluşu olarak tabir edilir.

Bilim Nedir?

Bilim; Evrendeki olayların ve olguların belirli bir kısmını ele alarak bazı yöntemler kullanarak gerçekliğe dayandırılması yoluyla elde edilen bilgidir.

Ayrıca yasalara ulaşmak için kullanılan tutarlı ve düzenli bilgiler bütünüdür. Biyoloji, psikoloji, matematik, kimya, fizik, tıp ve geometri, bilim dalları olarak örnek gösterilebilir

Teknik Nedir?

Teknik; Bir meslek, sanat ya da bilim dalında başvurulan – kullanılan yöntemlerin tamamıdır. Örneğin bir üretim aşamasında, üretime dair tüm teknikler kullanılmaktadır. Birleştirme, kesme, boyama ve çizim gibi teknikler, soyut örnekleri oluşturur.

Keşif Nedir?

Keşif; Var olduğu bilinmeyen fakat var olan herhangi bir şeyin ortaya çıkarılmasıdır.

Endüstri Nedir?

Endüstri; Birçok malzeme ve ekipman kullanılarak farklı sektörler üzerinden üretim gerçekleştirilen sanayi şekline endüstri adı verilir. Gıda, otomotiv, tekstil ve benzeri üretim sürecinin tamamı endüstriyel çalışmalarla devam etmektedir.

Ücretsiz Başvuru
close slider